Højskolebio

Højskolebio byder velkommen til endnu en spændende sæson, hvor nye og gamle filmperler vil danne afsæt for levende og vedkommende samtale. Her kan meninger respektfuldt brydes – alt i medens vi nyder hinandens samvær og udvider vores fælles forståelseshorisont.

Det gennemgående tema i sæson 2018/2019 er: KULTUR 

Hvordan kan vi forstå fænomenet kultur? Er det et statisk fænomen, eller forholder det sig derimod omvendt: At kulturen er dynamisk, organisk, foranderlig, i vedvarende bevægelse, således at den på en og samme tid både er med til at formgive det menneskeliv, som leves indenfor en bestemt kultur, samtidig med at den selv samme kultur formgives og influeres af de mennesker, som lever og udgår fra kulturen?

Og hvordan bemærker vi kulturens forandringer over tid, når vi selv ligesom bare glider med som drivtømmer i forskellige strømme på havets store overflade? Og hvad sker der, når kulturer mødes og måske også brydes? Igennem en farverig og vedkommende palet af fire meget forskellige film – både hvad genre og tidsepoke angår, vil vi tage livtag med emnet kultur igennem mødet med forskellige menneskeskæbner, der på meget forskellig vis har kultur som fænomen tæt inde på livet.

Filmen begynder kl. 18.30. Efter filmen er der ost og rødvin i en halv times tid, hvorefter vi samles til samtale om filmen ind i sæsonens tema.

Samtalen indledes af et oplæg på ca. 15 minutter, hvorefter ordet er frit – samtalen styres af en ordstyrer, der sikrer at alle kan få ordet, samt god ro og orden. Her kæmper vi ikke om meninger, - alle har ret til deres egne tanker og kan her dele dem med andre. Samtalen indledes og afsluttes altid med en sang fra Højskolesangbogen.

Vi ses i en ny omgang Højskolebio. Du er meget velkommen, selvom du ikke har været med før.
Det koster 110 kr. for hele aftenen.

God fornøjelse med programmet.
Vi håber, du vil finde det vedkommende!

Aktuelle forestilinger

Billede til HØJSKOLEBIO - Sult
Onsdag den 27. februar 2019
18:30